Om Klippans Köpmannaförening

Att vara med i Klippans köpmanna­förening är att stödja den gemensamma handeln och företagande som finns i Klippans centrum. 

Evenemang

Under många år har föreningen arrangerat och genomfört aktiviteter på olika sätt. För närvarande är det myndighetsstyrt vad och hur vi kan göra en aktivitet med föreningen som ansvarig. Detta hindrar inte att alla enskilda företagare skapar en egen aktivitet. 

Vårt mål i föreningen kommer att vara att få samordning och gemenskap på banan igen. Givetvis skall inte bara styrelsen arbeta med detta, utan detta är en viktig sak som gäller oss alla. Gemensamt kan vi bli mycket starkare.

Har Du en idé, så kan vi ta den till oss. (Det finns inga dåliga idéer)

Klippan-checken : Presentkortet för Klippan

Det finns idag mer än 500.000 skäl att vara med i Klippans köpmanna­förening. Så mycket presentkort är utestående. Föreningen säljer till företag och kommunen, som har fått skattelättnader att dela ut presentkort till anställda. Många har passat på under de senaste åren och vi ser ingen minskning i den närmaste tiden. Många som arbetar i kommunen och som aldrig handlar i Klippan har besökt olika affärer for första gången. Glädjande och det kommer mer.


Presentkortet ”Klippan-checken” finns i flera valörer och köps hos Guld o Silversmedjan, Storgatan 46.

När Ni löser in presentkorten avgår 5% till föreningen som sköter det administrativa. Mycket enkelt förfarande, Ni skriver en följesedel, faktura eller liknande med presentkorts nummer, summan och era uppgifter med BG-nummer och lämnar detta till kassören Kerstin på Guld o Silversmedjan så kommer pengarna in 2-3 dagar senare. 

Bli medlem idag!

Du som inte är medlem, bli det idag. Just nu har vi sänkt medlems- och arrangemangs­avgiften.

För att kunderna skall veta vilka som är medlemmar får alla medlemmar få dekal och bordskylt i samma utseende som presentkorten och med texten ”Vi är stolt medlem i Klippans Köpmannaförening” och ”Här kan du betala med Klippan-checken”.